Hostline: 0989 633 833

Hỗ trợ trực tuyến

 • Tư vấn : KD-01

  Call: 0989 633 833

 • Tư vấn : KD-02

  Call: 0904 286 072

 • Tư vấn : KD-03

  Call: 024 3628 4475

 • Hỗ trợ : Kỹ Thuât

  Call: 024 3628 4475

video

Máy ép nhiệt 40 x 50

4.500.000 đ

Máy ép lồng áo 38x38

2.850.000 đ

Máy ép nhiệt lồng áo 38×38

5.200.000 đ

Máy ép mếch

3.000.000 đ

Decal ép nhiệt

2.000.000 đ

Giấy in chuyển nhiệt

60.000 đ

Máy ép nhiệt 40 x 60

5.000.000 đ

Máy ép nhiệt 60×80

15.500.000 đ

Máy ép nhiệt 40×80

0 đ

Máy ép nhiệt 3D

11.000.000 đ

Máy ép ly, cốc

1.800.000 đ

Máy ép nhiệt đa năng

5.000.000 đ

Máy ép nhiệt xoay ngang

5.400.000 đ

Tấm cao su cho máy ép nhiệt

450.000 đ

Máy cắt chữ Decal Liyu SC 631

6.500.000 đ

Máy cắt Decal Kinhcut

8.000.000 đ

Máy cắt decal Rabbit 720

6.800.000 đ

Máy cắt chữ Decal liyu TC 631

7.000.000 đ

Main máy cắt decal

2.500.000 đ

Dao máy cắt chữ decal

80.000 đ

Máy cắt decal Rabbit 720H

8.500.000 đ

Máy cắt bế tem Rabbit HX800

14.500.000 đ

Máy cắt bế Rabit HX 360N

9.500.000 đ

Máy in epson L1110

3.250.000 đ

Máy in Epson 5290

8.000.000 đ

Máy in nhanh HP 477 DW

18.500.000 đ

Máy in nhanh HP 452dw

16.500.000 đ

Máy in màu canon 2770

1.600 đ

Máy in màu Canon 6770

4.250.000 đ

Máy in màu epson 1390

0 đ

Máy in màu epson T50

0 đ

Máy in màu epson 1430

0 đ

Máy in epson L310

0 đ

Máy in màu epson T60

0 đ

Máy in epson L805

5.800.000 đ

Máy in Epson L360

0 đ

Máy in Epson 7110

8.000.000 đ

Máy in Canon IX 6860

4.500.000 đ

Máy in màu Epson 1500W

0 đ

Mực in màu epson L310/L1300/ T6644

175.000 đ

Mực in màu epson L310/L1300/T6642

175.000 đ

Mực in màu epson L310/L1300/T6642

175.000 đ

Mực in màu epson L310/L1300/T6641

175.000 đ

Mực in epson L805/L1800

310.000 đ

Mực in chuyển nhiệt Inktec

100.000 đ

Mực in UV Pigment

90.000 đ

Mực in Canon ix 6860

250.000 đ

Mực máy in canon ix 6770

550.000 đ

Mực in inktec Hàn Quốc

250.000 đ

Đầu phun máy in Canon 6860/6770/6820

1.700.000 đ

Thanh sấy A3

1.800.000 đ

Thanh sấy a4

900.000 đ

Đầu phun epson T60/T50/L805

3.400.000 đ

Đầu phun epson 1390/1500/L1800

4.500.000 đ

Main máy in epson T60/T50/L310/L805

800.000 đ

Main máy in epson 1390/1430/L1300/L1800

1.200.000 đ

Rơ le nhiệt máy ép 40×60

450.000 đ

Rơ le máy ép nhiệt 38×38

450.000 đ

Main máy cắt decal

2.500.000 đ

Main máy cắt decal Liyu

2.500.000 đ

Dao máy cắt chữ decal

80.000 đ

Giấy in chuyển nhiệt

60.000 đ