Hostline: 0989 633 833

sắp xếp theo

lọc bởi

Giá

Tính năng

Màng pet in chuyển nhiệt

1.350.000đ

Thanh sấy A3

1.800.000đ

Thanh sấy a4

900.000đ

Đầu phun epson T60/T50/L805

4.000.000đ

Đầu phun epson L1800/1500/1390

5.200.000đ

Main máy in epson T60/T50/L310/L805

800.000đ

Rơ le nhiệt máy ép 40×60

450.000đ