Hostline: 0989 633 833

Máy ép nhiệt 32×45

4.200.000 đ

Máy ép nhiệt 40 x 50

4.800.000 đ

Máy ép lồng áo 38x38

3.250.000 đ

Máy ép nhiệt phẳng38×38

3.200.000 đ

Máy ép mếch

3.200.000 đ

Decal ép nhiệt

2.000.000 đ

Giấy in chuyển nhiệt

60.000 đ

Máy ép nhiệt 40 x 60

5.200.000 đ

Máy ép nhiệt 60×80

0 đ

Máy ép nhiệt 40×80

0 đ

Máy ép nhiệt 3D

11.000.000 đ

Máy ép ly, cốc

1.800.000 đ

Máy ép nhiệt đa năng

5.000.000 đ

Máy ép nhiệt xoay ngang

5.400.000 đ

Tấm cao su cho máy ép nhiệt

450.000 đ

Máy in Pet A4 Epson L805

9.800.000 đ

Bộ máy in chuyển nhiệt A3 - 6 Màu

19.000.000 đ

Máy in Pet dang tờ

18.500.000 đ

Máy in Pet chuyển nhiệt

21.500.000 đ

Máy in chuyển nhiệt

14.500.000 đ

Bộ máy in chuyển nhiệt A3 - 4Màu

15.500.000 đ

Bộ máy in chuyển nhiệt A4 - 6 màu

10.500.000 đ

Máy cắt chữ Decal Liyu SC giá rẻ

9.500.000 đ

Máy cắt Decal Kinhcut

8.000.000 đ

Máy cắt decal Rabbit 720

6.800.000 đ

Máy cắt chữ Decal liyu TC giá rẻ

12.500.000 đ

Main máy cắt decal

2.500.000 đ

Dao máy cắt chữ decal

80.000 đ

Máy cắt decal Rabbit 720H

8.500.000 đ

Máy cắt bế tem Rabbit HX800

14.500.000 đ

Máy cắt bế Rabit HX 360N

9.500.000 đ

Máy in màu Canon G1010

3.250.000 đ

Máy in epson L1110

3.650.000 đ

Máy in Epson 5290

0 đ

Máy in nhanh HP 477 DW

0 đ

Máy in nhanh HP 452dw

0 đ

Máy in Canon 6770

6.800.000 đ

Máy in màu epson 1390

0 đ

Máy in màu epson T50

0 đ

Máy in màu epson 1430

0 đ

Máy in epson L310

0 đ

Máy in màu epson T60

0 đ

Máy in epson L805

6.700.000 đ

Máy in Canon IX 6860

7.500.000 đ

Máy in màu Epson 1500W

0 đ

Máy in epson L1300

11.200.000 đ

Máy in màu Epson L1800

14.500.000 đ

Mực in Pet Chuyển Nhiệt

1.200.000 đ

Mực in màu epson L310/L1300/ T6644

175.000 đ

Mực in màu epson L310/L1300/T6642

175.000 đ

Mực in màu epson L310/L1300/T6642

175.000 đ

Mực in màu epson L310/L1300/T6641

175.000 đ

Mực in epson L805/L1800

310.000 đ

Mực in UV Pigment

90.000 đ

Mực in Canon ix 6860

250.000 đ

Mực máy in canon ix 6770

700.000 đ

Mực in inktec Hàn Quốc

250.000 đ

Đầu phun máy in Canon 6860/6770/6820

2.400.000 đ

Màng pet in chuyển nhiệt

1.350.000 đ

Thanh sấy A3

1.800.000 đ

Thanh sấy a4

900.000 đ

Đầu phun epson T60/T50/L805

4.000.000 đ

Đầu phun epson L1800/1500/1390

5.200.000 đ

Main máy in epson T60/T50/L310/L805

800.000 đ

Main máy in epson 1390/1430/L1300/L1800

1.500.000 đ

Rơ le nhiệt máy ép 40×60

450.000 đ

Rơ le máy ép nhiệt 38×38

450.000 đ

Main máy cắt decal

2.500.000 đ

Main máy cắt decal Liyu

2.500.000 đ

Dao máy cắt chữ decal

80.000 đ