Hostline: 0989 633 833

sắp xếp theo

lọc bởi

Giá

Tính năng

Máy ép nhiệt 32×45

4.200.000đ

Máy ép nhiệt 40 x 50

4.800.000đ

Máy ép lồng áo 38x38

2.900.000đ

Máy ép nhiệt 38x38

2.900.000đ

Máy ép mếch

3.000.000đ

Decal ép nhiệt

2.000.000đ

Giấy in chuyển nhiệt

60.000đ

Máy ép nhiệt 40 x 60

5.000.000đ

Máy ép nhiệt 60×80

Liên hệ

Máy ép nhiệt 40×80

Liên hệ

Máy ép nhiệt 3D

11.000.000đ

Máy ép ly, cốc

1.800.000đ