Hostline: 0989 633 833

sắp xếp theo

lọc bởi

Giá

Tính năng

Máy ép nhiệt 40 x 50

4.500.000đ

Máy ép lồng áo 38x38

2.850.000đ

Máy ép nhiệt lồng áo 38×38

5.200.000đ

Máy ép mếch

3.000.000đ

Decal ép nhiệt

2.000.000đ

Giấy in chuyển nhiệt

60.000đ

Máy ép nhiệt 40 x 60

5.000.000đ

Máy ép nhiệt 60×80

15.500.000đ

Máy ép nhiệt 40×80

Liên hệ

Máy ép nhiệt 3D

11.000.000đ

Máy ép ly, cốc

1.800.000đ

Máy ép nhiệt đa năng

5.000.000đ